Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia

Ogłoszenie o zwołaniu  zwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia Zarząd Krzeszowickiego Stowarzyszenia Przyjazna Gmina zwołuje Walne Zebranie  członków stowarzyszenia, które odbędzie się dniu 17.10.2017 o godzinie 19.00 w Krzeszowicach ul. Żbicka 130 Porządek zebrania: 1. Otwarcie Walnego Zebrania. 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego...
Continue reading »

pismo do burmistrza w sprawie kary administracyjnej…

Nr korespondencji: 5/KSPG/2017                                                                         Krzeszowice, 24 sierpnia 2017                                                                                                                                        Pan Wacław Gregorczyk                                                                                                   Burmistrz Gminy Krzeszowice                                                                                                                                                   ul. Grunwaldzka 4                                                                                                                     32-065 Krzeszowice     Dotyczy:   udostępnienia decyzji Burmistrza Gminy Krzeszowice w postępowaniu w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie jesionu z terenu nieruchomości...
Continue reading »

pismo do Burmistrza Gminy Krzeszowice

Nr korespondencji: 4/KSPG/2017                                                                              Krzeszowice, 24 maja 2017                                                                                                                                        Pan Wacław Gregorczyk                                                                                                   Burmistrz Gminy Krzeszowice                                                                                                                                             Grunwaldzka 4                                                                                                                     32-065 Krzeszowice     Dotyczy:   udostępnienia decyzji Burmistrza Gminy Krzeszowice w postępowaniu w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie jesionu z terenu nieruchomości nr...
Continue reading »

pismo do MWKZ w ramach dostępu do informacji publicznej

Nr korespondencji: 3/KSPG/2017                                                                        Krzeszowice, 27 kwietnia 2017                                                                                                                                                                                  Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  dr inż. arch. Jan Janczykowski                                                  Kanonicza 24  31-002 Kraków     Dotyczy:   udostępnienia zezwolenia na usunięcie okazałego jesionu z terenu nieruchomości nr 1320/2 w Krzeszowicach     Zgodnie z ustawą z dnia...
Continue reading »

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nr korespondencji: 2/KSPG/2017                                                                              Krzeszowice, 5 marca 2017                                                                                                                                        Pan Wacław Gregorczyk                                                                                                   Burmistrz Gminy Krzeszowice                                                                                                 Grunwaldzka 4                                                                                                                      32-065 Krzeszowice       Dotyczy:   udostępnienia zezwolenia na usunięcie okazałego jesionu z terenu nieruchomości nr 1320/2 w Krzeszowicach       Zgodnie z...
Continue reading »

Wniosek do Burmistrza związany z MPZP

Nr korespondencji: 1/KSPG/2017                                                                              Krzeszowice, 5 marca 2017                                                                                                                                        Pan Wacław Gregorczyk                                                                                                   Burmistrz Gminy Krzeszowice                                                                                                 Grunwaldzka 4                                                                                                                      32-065 Krzeszowice   Szanowny Panie Burmistrzu,     w związku z informacją zawartą w piśmie Pana Burmistrza nr WOG.0003.02.2017 z dnia 27 stycznia 2017, a...
Continue reading »

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia

Ogłoszenie o zwołaniu  zwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia Zarząd Krzeszowickiego Stowarzyszenia Przyjazna Gmina zwołuje Walne Zebranie  członków stowarzyszenia, które odbędzie się dniu 07.11.2016 o godzinie 18 w Krzeszowicach ul. Żbicka 130 Porządek zebrania: 1. Otwarcie Walnego Zebrania. 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego...
Continue reading »