Home » 2015 » Listopad

Pismo do Rady Miejskiej o powstaniu Stowarzyszenia

Nr korespondencji: 2/KSPG/2015 Krzeszowice, 16 listopada 2015 Rada Miejska w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, I piętro 32-065 Krzeszowice Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o powstaniu i zarejestrowaniu Krzeszowickiego Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina”. Stowarzyszenie, jako organizacja o charakterze społecznym, będzie kłaść szczególny nacisk na następujące elementy: 1. Skuteczny przepływ informacji. Rzetelna i...
Continue reading »

Pismo do Burmistrza informujące o powstaniu Stowarzyszenia

Nr korespondencji: 1/KSPG/2015 Krzeszowice, 16 listopada 2015 Pan Wacław Gregorczyk Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Szanowny Panie Burmistrzu, Uprzejmie informujemy o powstaniu i zarejestrowaniu Krzeszowickiego Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina”. Stowarzyszenie, jako organizacja o charakterze społecznym, będzie kłaść szczególny nacisk na następujące elementy: 1. Skuteczny przepływ informacji. Rzetelna...
Continue reading »