Home » 2016 » Luty

Pismo popierające wniosek mieszkańców ulicy Leszczynowej

W dniu 02.02.2016 Stowarzyszenie otrzymało wniosek mieszkańców ulicy Leszczynowej o zwołanie spotkania z Komisja ds. MPZP. Wniosek podpisało 20 osób. W związku z tym Stowarzyszenie wystosowało do Pana Leszka Sloty – przewodniczącego Komisji pismo popierające wniosek mieszkańców. poniżej pismo stowarzyszenia i skan wniosku mieszkańców Nr korespondencji: 01/KSPG/2016 Krzeszowice,...
Continue reading »