Home » 2017 » Październik

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia

Ogłoszenie o zwołaniu  zwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia Zarząd Krzeszowickiego Stowarzyszenia Przyjazna Gmina zwołuje Walne Zebranie  członków stowarzyszenia, które odbędzie się dniu 17.10.2017 o godzinie 19.00 w Krzeszowicach ul. Żbicka 130 Porządek zebrania: 1. Otwarcie Walnego Zebrania. 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego...
Continue reading »