Home » Archive by category "pisma otrzymane" (Page 2)

odpowiedź RDOŚ na wnioski z dnia 8 grudnia, znak: 7/KSPI/2015 i 10/KSPG/2015

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przesłała nam w dniu dzisiejszym dokumentację związaną z uzgodnieniami dotyczącymi rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o które występował Burmistrz Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2014 do 30...
Continue reading »