Home » Archive by category "pisma zlożone"

pismo do burmistrza w sprawie kary administracyjnej…

Nr korespondencji: 5/KSPG/2017                                                                         Krzeszowice, 24 sierpnia 2017                                                                                                                                        Pan Wacław Gregorczyk                                                                                                   Burmistrz Gminy Krzeszowice                                                                                                                                                   ul. Grunwaldzka 4                                                                                                                     32-065 Krzeszowice     Dotyczy:   udostępnienia decyzji Burmistrza Gminy Krzeszowice w postępowaniu w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie jesionu z terenu nieruchomości...
Continue reading »

pismo do Burmistrza Gminy Krzeszowice

Nr korespondencji: 4/KSPG/2017                                                                              Krzeszowice, 24 maja 2017                                                                                                                                        Pan Wacław Gregorczyk                                                                                                   Burmistrz Gminy Krzeszowice                                                                                                                                             Grunwaldzka 4                                                                                                                     32-065 Krzeszowice     Dotyczy:   udostępnienia decyzji Burmistrza Gminy Krzeszowice w postępowaniu w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie jesionu z terenu nieruchomości nr...
Continue reading »

pismo do MWKZ w ramach dostępu do informacji publicznej

Nr korespondencji: 3/KSPG/2017                                                                        Krzeszowice, 27 kwietnia 2017                                                                                                                                                                                  Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  dr inż. arch. Jan Janczykowski                                                  Kanonicza 24  31-002 Kraków     Dotyczy:   udostępnienia zezwolenia na usunięcie okazałego jesionu z terenu nieruchomości nr 1320/2 w Krzeszowicach     Zgodnie z ustawą z dnia...
Continue reading »

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nr korespondencji: 2/KSPG/2017                                                                              Krzeszowice, 5 marca 2017                                                                                                                                        Pan Wacław Gregorczyk                                                                                                   Burmistrz Gminy Krzeszowice                                                                                                 Grunwaldzka 4                                                                                                                      32-065 Krzeszowice       Dotyczy:   udostępnienia zezwolenia na usunięcie okazałego jesionu z terenu nieruchomości nr 1320/2 w Krzeszowicach       Zgodnie z...
Continue reading »

Wniosek do Burmistrza związany z MPZP

Nr korespondencji: 1/KSPG/2017                                                                              Krzeszowice, 5 marca 2017                                                                                                                                        Pan Wacław Gregorczyk                                                                                                   Burmistrz Gminy Krzeszowice                                                                                                 Grunwaldzka 4                                                                                                                      32-065 Krzeszowice   Szanowny Panie Burmistrzu,     w związku z informacją zawartą w piśmie Pana Burmistrza nr WOG.0003.02.2017 z dnia 27 stycznia 2017, a...
Continue reading »

Pismo popierające wniosek mieszkańców ulicy Leszczynowej

W dniu 02.02.2016 Stowarzyszenie otrzymało wniosek mieszkańców ulicy Leszczynowej o zwołanie spotkania z Komisja ds. MPZP. Wniosek podpisało 20 osób. W związku z tym Stowarzyszenie wystosowało do Pana Leszka Sloty – przewodniczącego Komisji pismo popierające wniosek mieszkańców. poniżej pismo stowarzyszenia i skan wniosku mieszkańców Nr korespondencji: 01/KSPG/2016 Krzeszowice,...
Continue reading »

Wniosek o przywrócenie porządku prawnego

Nr korespondencji: 11/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Rada Miejska w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, I piętro 32-065 Krzeszowice Zgodnie z Art. 221 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna...
Continue reading »

Pismo do RDOŚ o udostępnienie opinii związanych ze Studium

Nr korespondencji: 10/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Pan Rafał Rostecki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków Dotyczy: udostępnienia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie udostępnienia opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001...
Continue reading »

Pismo do Małopolskiego Konserwatora Zabytków w udostępnienie opinii

Nr korespondencji: 9/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr inż. arch. Jan Janczykowski ul. Kanonicza 24 31-002 Kraków Dotyczy: udostępnienia opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...
Continue reading »