Home » Archive by category "pisma zlożone" (Page 2)

Pismo do Malopolskiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnień

Nr korespondencji: 8/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr inż. arch. Jan Janczykowski ul. Kanonicza 24 31-002 Kraków Dotyczy: udostępnienia uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnioskuje o udostępnienie:...
Continue reading »

Pismo do RDOŚ o wydane opinie

Nr korespondencji: 7/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Pan Rafał Rostecki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków Dotyczy: udostępnienia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie...
Continue reading »

Pismo w sprawie zmian w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nr korespondencji: 6/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Pan Wacław Gregorczyk Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udostępnienia umów oraz aneksów do umów dotyczących sporządzenia, aktualizacji lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001...
Continue reading »

Pismo do Rady o udostępnienie dokumentów Komisji Rozwoju i Infrastruktury

Nr korespondencji: 5/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Rada Miejska w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, I piętro 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udostępnienia dokumentów związanych z pracami Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Miejskiej w Krzeszowicach Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie...
Continue reading »

Pismo o udostępnienie opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Nr korespondencji: 4/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Pan Wacław Gregorczyk Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udostępnienia kopii opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnioskuje o udostępnienie: wszystkich opinii...
Continue reading »

Pismo do Burmistrza miasta Krzeszowice w sprawie Studium

Nr korespondencji: 3/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Pan Wacław Gregorczyk Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udostępnienia uchwalonego przez Radę Miejską w Krzeszowicach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice, w odniesieniu do którego Rada Miejska w Krzeszowicach będzie stwierdzać zgodność ustaleń...
Continue reading »

Pismo do Rady Miejskiej o powstaniu Stowarzyszenia

Nr korespondencji: 2/KSPG/2015 Krzeszowice, 16 listopada 2015 Rada Miejska w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, I piętro 32-065 Krzeszowice Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o powstaniu i zarejestrowaniu Krzeszowickiego Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina”. Stowarzyszenie, jako organizacja o charakterze społecznym, będzie kłaść szczególny nacisk na następujące elementy: 1. Skuteczny przepływ informacji. Rzetelna i...
Continue reading »

Pismo do Burmistrza informujące o powstaniu Stowarzyszenia

Nr korespondencji: 1/KSPG/2015 Krzeszowice, 16 listopada 2015 Pan Wacław Gregorczyk Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Szanowny Panie Burmistrzu, Uprzejmie informujemy o powstaniu i zarejestrowaniu Krzeszowickiego Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina”. Stowarzyszenie, jako organizacja o charakterze społecznym, będzie kłaść szczególny nacisk na następujące elementy: 1. Skuteczny przepływ informacji. Rzetelna...
Continue reading »