Home » o stowarzyszeniu

o stowarzyszeniu

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” powstało z inicjatywy osób, którym zależy na budowaniu dobrych relacji pomiędzy władzami i mieszkańcami Gminy Krzeszowice. Stowarzyszenie będzie dążyć do zacieśnienia współpracy pomiędzy krzeszowicką lokalną społecznością i organami samorządu terytorialnego. Efektem naszego działania ma być z jednej strony wskazywanie samorządowi problemów, z którymi borykają się mieszkańcy, z drugiej – proponowanie i sugerowanie władzom lokalnym sposobu ich rozwiązywania.

W swojej działalności będziemy kłaść szczególny nacisk na 4 następujące elementy:

  1. Informacja

Rzetelna i pełna informacja o sprawach działalności gminy buduje zaufanie mieszkańców do władz samorządowych. Stowarzyszenie będzie wnioskować do Rady Miejskiej w Krzeszowicach i do Burmistrza Gminy Krzeszowice o upublicznianie dokumentów, które są istotne z punktu widzenia mieszkańców, a także występować w trybie dostępu do informacji publicznej o szczególnie ważne informacje i zamieszczać je na własnej stronie internetowej.

  1. Wspieranie władz gminy

Stowarzyszenie będzie wspierać te działania władz lokalnych, które mają szczególnie ważne znaczenie dla krzeszowickiej społeczności mieszkańców.

  1. Praworządność

Działanie zgodnie z prawem stanowi fundament samorządu lokalnego. Stowarzyszenie będzie zwracać się do władz samorządowych o wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury formalnej i prawnej, które budzą wśród mieszkańców zainteresowanie lub niepokój. W przypadkach stwierdzenia przez Stowarzyszenie naruszenia prawa przez władze samorządowe, będzie ono podejmować działania w celu jego usunięcia, w szczególnych zaś przypadkach Stowarzyszenie będzie kierować wnioski o rozstrzygnięcie do właściwych instytucji nadzorczych lub arbitrażowych.

  1. Aktywizacja mieszkańców

Stowarzyszenie będzie prowadzić działania związane z aktywizacją społeczności lokalnej. Głos i inicjatywy mieszkańców mogą i powinny wyznaczać kierunki, w jakich podąża gmina. Pozytywna energia mieszkańców przekształcona w aktywność stanowi ważny element rozwoju i tworzenia przyjaznej mieszkańcom gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>