Home » pisma otrzymane » odpowiedź RDOŚ na wnioski z dnia 8 grudnia, znak: 7/KSPI/2015 i 10/KSPG/2015

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przesłała nam w dniu dzisiejszym dokumentację związaną z uzgodnieniami dotyczącymi rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o które występował Burmistrz Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 listopada 2015

dotyczące Studium rok 2014
studium 20141
studium 20142
studium 20143
studium 20144

dotyczące studium rok 2015
studium 20151
studium 20152
studium 20153studium 20154

nasz pisma
http://przyjaznagmina.org/pismo-do-rdos-o-udostepnienie-opinii-zwiazanych-ze-studium/
http://przyjaznagmina.org/pismo-do-rdos-o-wydane-opinie/

About

2 thoughts on “odpowiedź RDOŚ na wnioski z dnia 8 grudnia, znak: 7/KSPI/2015 i 10/KSPG/2015

Comments are closed.