wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Dubia, Dębnika i Siedlca

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia II SA/Kr 1323/15 – Wyrok WSA w Krakowie Data orzeczenia 2015-12-11 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2015-10-21 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie Sędziowie Paweł Darmoń /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem 6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy...
Continue reading »

Wielkanoc 2016

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo radości, pokoju, zdrowia a także miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej pomyslności Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina”
Continue reading »

Pismo popierające wniosek mieszkańców ulicy Leszczynowej

W dniu 02.02.2016 Stowarzyszenie otrzymało wniosek mieszkańców ulicy Leszczynowej o zwołanie spotkania z Komisja ds. MPZP. Wniosek podpisało 20 osób. W związku z tym Stowarzyszenie wystosowało do Pana Leszka Sloty – przewodniczącego Komisji pismo popierające wniosek mieszkańców. poniżej pismo stowarzyszenia i skan wniosku mieszkańców Nr korespondencji: 01/KSPG/2016 Krzeszowice,...
Continue reading »