odpowiedź RDOŚ na wnioski z dnia 8 grudnia, znak: 7/KSPI/2015 i 10/KSPG/2015

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przesłała nam w dniu dzisiejszym dokumentację związaną z uzgodnieniami dotyczącymi rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o które występował Burmistrz Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2014 do 30...
Continue reading »

Wniosek o przywrócenie porządku prawnego

Nr korespondencji: 11/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Rada Miejska w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, I piętro 32-065 Krzeszowice Zgodnie z Art. 221 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna...
Continue reading »

Pismo do RDOŚ o udostępnienie opinii związanych ze Studium

Nr korespondencji: 10/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Pan Rafał Rostecki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków Dotyczy: udostępnienia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie udostępnienia opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001...
Continue reading »

Pismo do Małopolskiego Konserwatora Zabytków w udostępnienie opinii

Nr korespondencji: 9/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr inż. arch. Jan Janczykowski ul. Kanonicza 24 31-002 Kraków Dotyczy: udostępnienia opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,...
Continue reading »

Pismo do Malopolskiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnień

Nr korespondencji: 8/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr inż. arch. Jan Janczykowski ul. Kanonicza 24 31-002 Kraków Dotyczy: udostępnienia uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnioskuje o udostępnienie:...
Continue reading »

Pismo do RDOŚ o wydane opinie

Nr korespondencji: 7/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Pan Rafał Rostecki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków Dotyczy: udostępnienia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie...
Continue reading »

Pismo w sprawie zmian w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nr korespondencji: 6/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015 Pan Wacław Gregorczyk Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udostępnienia umów oraz aneksów do umów dotyczących sporządzenia, aktualizacji lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001...
Continue reading »