Home » pisma zlożone » pismo do Burmistrza Gminy Krzeszowice

Nr korespondencji: 4/KSPG/2017                                                                              Krzeszowice, 24 maja 2017

 

                       

                                                                                                             Pan Wacław Gregorczyk

                                                                                                  Burmistrz Gminy Krzeszowice                            

                                                                                                                Grunwaldzka 4

                                                                                                                    32-065 Krzeszowice

 

 

Dotyczy:   udostępnienia decyzji Burmistrza Gminy Krzeszowice w postępowaniu w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie jesionu z terenu nieruchomości nr 1320/2 w Krzeszowicach bez wymaganego zezwolenia

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnioskuje o udostępnienie:

 

decyzji Burmistrza Gminy Krzeszowice w postępowaniu w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie jesionu z terenu nieruchomości nr 1320/2 w Krzeszowicach bez wymaganego zezwolenia.

 

Wnioskujemy o udostępnienie dokumentu w postaci skanów zapisanych w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) przesłanych na adres poczty elektronicznej: biuro@przyjaznagmina.org lub w postaci kserokopii dokumentów przesłanych poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

 

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina”

  1. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

 

Wszelkie ewentualne opłaty związane z udostępnieniem ww. informacji zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu od Burmistrza Gminy Krzeszowice informacji o ich wysokości.

 

Wszelkie dane osobowe, które zawierają wnioskowane dokumenty, a które nie mogą zostać udostępnione ze względu na ochronę danych osobowych proszę zakryć (zasłonić) na etapie sporządzania skanów lub kopii.

 

Pragniemy zauważyć, że informację o ww. postępowaniu otrzymaliśmy od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w piśmie skierowanym do Krzeszowickiego Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina” nr OZKr.1331.51.2017.JK z dnia 10 maja 2017. Kopia tego pisma zamieszczona jest na stronie naszego stowarzyszenia (patrz: http://przyjaznagmina.org/wp-content/uploads/2017/05/odpowied%C5%BA-WUOZ.jpg )

 

Przy odpowiedzi proszę powołać się na nr korespondencji.

 

 

Z poważaniem

 

 

Maria Gorayska-Węgiel

Prezes Krzeszowickiego Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina”

 

About