Home » pisma zlożone » Pismo do Małopolskiego Konserwatora Zabytków w udostępnienie opinii

Nr korespondencji: 9/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

dr inż. arch. Jan Janczykowski

ul. Kanonicza 24

31-002 Kraków

Dotyczy: udostępnienia opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnioskuje o udostępnienie:

wszystkich opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o które występował Burmistrz Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 listopada 2015, o których mowa w Art 11. pkt. 6, litera c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

Wnioskujemy o udostępnienie dokumentów w postaci skanów zapisanych w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) przesłanych na adres poczty elektronicznej: biuro@przyjaznagmina.org lub w postaci kserokopii dokumentów przesłanych poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina”

ul. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

Wszelkie ewentualne opłaty związane z udostępnieniem ww. informacji zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informacji o ich wysokości.

Przy odpowiedzi proszę powołać się na nr korespondencji.

 

About