Home » pisma zlożone » pismo do MWKZ w ramach dostępu do informacji publicznej

Nr korespondencji: 3/KSPG/2017                                                                        Krzeszowice, 27 kwietnia 2017

 

                       

                                                                                                                                                      

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 dr inż. arch. Jan Janczykowski                                                 

Kanonicza 24  31-002 Kraków

 

 

Dotyczy:   udostępnienia zezwolenia na usunięcie okazałego jesionu z terenu nieruchomości nr 1320/2 w Krzeszowicach

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnioskuje o udostępnienie:

 

zezwolenia na usunięcie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej okazałego jesionu z terenu nieruchomości nr 1320/2 w Krzeszowicach będącej własnością osoby fizycznej, wydanego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 83a. ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zmian.)

 

Wnioskujemy o udostępnienie dokumentu w postaci skanów zapisanych w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) przesłanych na adres poczty elektronicznej: biuro@przyjaznagmina.org lub w postaci kserokopii dokumentów przesłanych poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

 

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina”

  1. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

 

Wszelkie ewentualne opłaty związane z udostępnieniem ww. informacji zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informacji o ich wysokości.

 

Wszelkie dane osobowe, które zawierają wnioskowane dokumenty, a które nie mogą zostać udostępnione ze względu na ochronę danych osobowych proszę zakryć (zasłonić) na etapie sporządzania skanów lub kopii.

 

Pragniemy zauważyć, że jesion został usunięty z terenu ww. nieruchomości w lutym 2017 roku, co stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zawartym w piśmie nr OZKr.021.267.2014.JJ.MG skierowanym do Biura Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie ochrony przestrzeni pomiędzy budynkami nr 34 („Buzdyganówka”) i nr 35 w Rynku w Krzeszowicach:

„Nie ma przeciwskazań konserwatorskich, żeby pomiędzy budynkami nr 34 i nr 35 postawić lekki, w większości przeszklony pawilon, który – ze względów estetycznych – nie przesłaniałby widoku na Rynek. Warunkiem są gabaryty budynku, który musi być istotnie niższy od obu budynków murowanych, bogate przeszklenie wszystkich elewacji oraz bezwzględne utrzymanie rosnącego w pobliżu drzewa.”

 

Przy odpowiedzi proszę powołać się na nr korespondencji.

 

Z poważaniem

 

 

Maria Gorayska-Węgiel

Prezes Krzeszowickiego Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina”

About