Home » pisma zlożone » Pismo do Rady o udostępnienie dokumentów Komisji Rozwoju i Infrastruktury

Nr korespondencji: 5/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015

Rada Miejska w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4, I piętro

32-065 Krzeszowice

Dotyczy: udostępnienia dokumentów związanych z pracami Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Miejskiej w Krzeszowicach

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnioskuje o udostępnienie:

dokumentów związanych z pracami Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Miejskiej w Krzeszowicach, które powstały w okresie od 1 grudnia 2014 do 30 listopada 2015, to jest wszystkich:

  • protokołów posiedzeń

  • stanowisk

  • wniosków

  • opinii

  • uchwał

Wnioskujemy o udostępnienie dokumentów w postaci skanów zapisanych w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) przesłanych na adres poczty elektronicznej: biuro@przyjaznagmina.org lub w postaci kserokopii dokumentów przesłanych poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina”

ul. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

Przy odpowiedzi proszę powołać się na nr korespondencji.

protokoły otrzymane

About