Home » pisma zlożone » Pismo do RDOŚ o udostępnienie opinii związanych ze Studium

Nr korespondencji: 10/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015

Pan Rafał Rostecki

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Krakowie

ul. Plac Na Stawach 3

30-107 Kraków

Dotyczy: udostępnienia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie udostępnienia opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnioskuje o udostępnienie:

wszystkich opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o które występował Burmistrz Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 listopada 2015, o których mowa w Art 11. pkt. 6, litera c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

Wnioskujemy o udostępnienie dokumentów w postaci skanów zapisanych w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) przesłanych na adres poczty elektronicznej: biuro@przyjaznagmina.org lub w postaci kserokopii dokumentów przesłanych poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina”

ul. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

Wszelkie ewentualne opłaty związane z udostępnieniem ww. informacji zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie informacji o ich wysokości.

Przy odpowiedzi proszę powołać się na nr korespondencji.

odpowiedź na pismo
http://przyjaznagmina.org/odpowiedz-rdos-na-wnioski-z-dnia-8-grudnia-znak-7kspi2015-i-10kspg2015/

About