Home » pisma zlożone » Pismo o udostępnienie opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Nr korespondencji: 4/KSPG/2015 Krzeszowice, 8 grudnia 2015

Pan Wacław Gregorczyk

Burmistrz Gminy Krzeszowice

ul. Grunwaldzka 4

32-065 Krzeszowice

Dotyczy: udostępnienia kopii opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnioskuje o udostępnienie:

wszystkich opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, o które występował Burmistrz Gminy Krzeszowice i je otrzymał w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 listopada 2015, o których mówi Art 17 pkt. 6, litera a, tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

Wnioskujemy o udostępnienie dokumentów w postaci skanów zapisanych w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) przesłanych na adres poczty elektronicznej: biuro@przyjaznagmina.org lub w postaci kserokopii dokumentów przesłanych poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina”

ul. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

Wszelkie ewentualne opłaty związane z udostępnieniem ww. informacji zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 4 kwietnia 2014 zostaną uregulowane po otrzymaniu od Burmistrza Gminy Krzeszowice informacji o ich wysokości.

Przy odpowiedzi proszę powołać się na nr korespondencji.

 odpowiedź  znajduje sie tu: opinie

About