Home » pisma zlożone » Wniosek do Burmistrza związany z MPZP

Nr korespondencji: 1/KSPG/2017                                                                              Krzeszowice, 5 marca 2017

 

                       

                                                                                                             Pan Wacław Gregorczyk

                                                                                                  Burmistrz Gminy Krzeszowice                            

  1.                                                                     Grunwaldzka 4

                                                                                                                     32-065 Krzeszowice

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

 

w związku z informacją zawartą w piśmie Pana Burmistrza nr WOG.0003.02.2017 z dnia 27 stycznia 2017, a dotyczącą przystąpienia w grudniu 2016 r. do wyboru wykonawcy na koncepcję projektu drogi pomiędzy drogą krajową nr 79 a Miękinią, mającej być elementem przyszłej obwodnicy Krzeszowic, składamy

 

WNIOSEK

 

o udzielenie Krzeszowickiemu Stowarzyszeniu „Przyjazna Gmina” pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Czy aktualnie Gmina posiada jakiekolwiek dokumenty zawierające koncepcje, plany lub projekty przebiegu przyszłej obwodnicy Krzeszowic?

Jeśli tak, to Stowarzyszenie wnioskuje o ich udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej w postaci skanów zapisanych w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) przesłanych na adres poczty elektronicznej: biuro@przyjaznagmina.org lub poleconą przesyłką listową w postaci płytki zawierającą skany wgrane na nośnik pamięci CD/DVD na adres Stowarzyszenia.

 

  1. Czy w opracowywanym aktualnie projekcie planu miejscowego miasta Krzeszowice została ujęta przyszła obwodnica Krzeszowic?

 

  1. Czy aktualnie są prowadzone prace koncepcyjne, planistyczne, projektowe lub inne związane z budową drogi lub dróg powiatowych mających mieć przebieg przez obszar Osiedla Żbik?

 

  1. Czy aktualnie są prowadzone prace koncepcyjne, planistyczne, projektowe lub inne związane z budową drogi lub dróg krajowych mających mieć przebieg przez obszar Osiedla Żbik?

 

  1. Czy aktualnie są prowadzone prace koncepcyjne, planistyczne, projektowe lub inne związane z modernizacją lub przebudową dróg powiatowych przebiegających przez obszar Osiedla Żbik?

 

  1. Czy aktualnie są prowadzone prace koncepcyjne, planistyczne, projektowe lub inne związane z modernizacją lub przebudową dróg gminnych na obszarze Osiedla Żbik?

 

 

Przy odpowiedzi proszę powołać się na numer korespondencji.

 

Z poważaniem

 

 

 

Maria Gorayska-Węgiel

Prezes Krzeszowickiego Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina”

About