Home » pisma zlożone » Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nr korespondencji: 2/KSPG/2017                                                                              Krzeszowice, 5 marca 2017

 

                       

                                                                                                             Pan Wacław Gregorczyk

                                                                                                  Burmistrz Gminy Krzeszowice                            

  1.                                                                     Grunwaldzka 4

                                                                                                                     32-065 Krzeszowice

 

 

 

Dotyczy:   udostępnienia zezwolenia na usunięcie okazałego jesionu z terenu nieruchomości nr 1320/2 w Krzeszowicach

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina” wnioskuje o udostępnienie:

 

zezwolenia na usunięcie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej okazałego jesionu z terenu nieruchomości nr 1320/2 w Krzeszowicach będącej własnością osoby fizycznej, wydanego przez Burmistrza Gminy Krzeszowice zgodnie z art. 83a. ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zmian.)

 

 

Wnioskujemy o udostępnienie dokumentu w postaci skanów zapisanych w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) przesłanych na adres poczty elektronicznej: biuro@przyjaznagmina.org lub w postaci kserokopii dokumentów przesłanych poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

 

Krzeszowickie Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina”

  1. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

 

Wszelkie ewentualne opłaty związane z udostępnieniem ww. informacji zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 4 kwietnia 2014 zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu od Burmistrza Gminy Krzeszowice informacji o ich wysokości.

 

Wszelkie dane osobowe, które zawierają wnioskowane dokumenty, a które nie mogą zostać udostępnione ze względu na ochronę danych osobowych proszę zakryć (zasłonić) na etapie sporządzania skanów lub kopii.

 

Przy odpowiedzi proszę powołać się na nr korespondencji.

 

 

Z poważaniem

 

 

Maria Gorayska-Węgiel

Prezes Krzeszowickiego Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina”

About